Hizmet Sözleşmesi

En Son Sürümün Güncelleme Tarihi [1 Aralık 2022]
Yürürlük Tarihi: [1 Aralık 2022]

Bu Hizmet Sözleşmesi (“bu Sözleşme” olarak anılacaktır), AISWEI B.V. ve diğer bağlı kuruluşlar (topluca “AISWEI” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan Solplanet Cloud for enterprise (pro-cloud.solplanet.net), Solplanet Cloud for endusers (cloud.solplanet.net) ve mobil uygulamamız “Solplanet”, “Ai-charging”, “isolar”ı (topluca “Yazılım” olarak anılacaktır) kullandığınızda sizin ve AISWEI B.V.’nin (Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Hollanda, [service.EMEA@solplanet.net] adresinden bizimle iletişime geçin) hak ve yükümlülüklerini ve AISWEI tarafından Yazılım aracılığıyla sağlanan hizmetleri (“İlgili Hizmetler” olarak anılacaktır) düzenlemeyi hedeflemektedir. Yazılım ve İlgili Hizmetler için bir hesap açmadan önce veya AISWEI tarafından size sağlanan hesabı kullanarak Yazılımda ilk kez oturum açmadan önce, lütfen bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun ve iyice anlayın. Özellikle, kalın / kalın ve altı çizili olarak işaretlenmiş (hakkınızı veya menfaatinizi sınırlayabilecek veya AISWEI’yi sorumluluktan muaf tutabilecek veya bunu azaltabilecek) hükümleri dikkatlice okumalı ve bunları tam olarak anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamalısınız. “Hizmet Sözleşmesini okudum ve kabul ettim” seçeneğini işaretlerseniz ve Yazılım ve İlgili Hizmetler için ilk kez kaydolduğunuzda veya bir hesapta oturum açtığınızda “Kaydol” veya “Oturum aç” düğmesine tıklamaya devam ederseniz, bu Sözleşmenin içeriğini kabul ettiğiniz kabul edilir ve bu Sözleşme, sizin ve AISWEI için yasal olarak bağlayıcı olmaya devam eden geçerli bir sözleşme teşkil eder.

1. Yazılım Lisansı ve Hizmetlerin Sağlanması

1.1 Bu Sözleşmenin amacı doğrultusunda, AISWEI, İlgili Hizmetleri almak amacıyla Yazılımı kullanmanıza izin vermek için bu Sözleşmenin geçerlilik süresi içinde size kişisel, devredilemez, münhasır olmayan, kalıcı olmayan ve geri alınabilir bir lisans (“Sınırlı Yazılım Lisansı” olarak anılacaktır) verecektir.

1.2 Bu Sözleşmenin amacı doğrultusunda, AISWEI tarafından size sağlanan İlgili Hizmetler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: (1) Yazılım aracılığıyla enerji depolama güç istasyonunu uzaktan izlemenize izin vermek; (2) AISWEI’nin ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak size bilgi sağlamak; (3) AISWEI’nin zaman zaman sağlamaya karar verdiği diğer hizmetler.

1.3 AISWEI, Yazılımın türü, içeriği, standartları, zamanı, yöntemi, konumu ve diğer yönleri, lisansı ve İlgili Hizmetlerle ilgili olarak yorumlama ve karar verme konusunda tam bir hakka sahiptir. AISWEI, Yazılımın, İlgili Hizmetlerin veya Sınırlı Yazılım Lisansının herhangi bir yönünü zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme, uyarlama veya ayarlama ya da tek taraflı olarak takdir hakkı tamamen kendine ait olmak üzere Yazılımı, İlgili Hizmetleri veya Sınırlı Yazılım Lisansını ya da herhangi bir bölümünü zaman zaman askıya alma veya kalıcı olarak durdurmaya karar verme ya da bu Sözleşmeyi güncelleyerek veya size önceden yazılı bildirimde bulunarak veya
yasaların izin verdiği diğer yollarla zaman zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Yazılımın, İlgili Hizmetlerin ve Sınırlı Yazılım Lisansının ücretsiz niteliği göz önüne alındığında, AISWEI, yukarıda belirtilen değişiklik, uyarlama, ayarlama, askıya alma, kalıcı durdurma veya sonlandırmanın neden olduğu herhangi bir etki veya zarar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yukarıdaki koşulların sizin için yol açtığı riskleri tam olarak anlayacak ve kabul edeceksiniz, aksi takdirde Yazılımı veya İlgili Hizmetleri kullanmak için kaydolmayacak veya oturum açmayacaksınız. Bu, AISWEI’nin kastından veya ağır ihmalinden kaynaklanan zararlar için geçerli değildir.

2. Ücret

2.1 AISWEI, size Sınırlı Yazılım Lisansı ve İlgili Hizmetleri sağlamak için geçici olarak sizden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Bu nedenle, AISWEI vergi beyannamesi sunarken size herhangi bir fiş, fatura veya yardım sağlamakla yükümlü değildir. Bununla birlikte, AISWEI, zaman zaman bu Sözleşmeyi güncelleyerek veya yasaların izin verdiği diğer yollarla size önceden yazılı bildirimde bulunarak ücretsiz hizmet politikasını iptal etme ve Sınırlı Yazılım Lisansını ve İlgili Hizmetleri ücretli olarak sunmaya geçiş yapma hakkına sahiptir ve bu durumda, AISWEI tarafından sağlanan herhangi bir ücretli yazılımı veya ücretli hizmeti kullanmayı reddetme hakkına sahipsiniz.

3. Yazılım Kullanımı ve Hesap Sonlandırma Kuralları

3.1 Yazılımı ve İlgili Hizmetleri kullanımınız, ilgili terminal cihazlarının tarafınızdan hazırlanmasını gerektirir ve ilgili tüm maliyet ve masraflardan (elektrik ücreti ve şebeke giderleri gibi) yalnızca siz sorumlu olursunuz.

3.2 Sizin tarafınızdan oluşturulan veya size tahsis edilen hesabı ve sizin tarafınızdan belirlenen veya AISWEI tarafından sağlanan şifreyi uygun şekilde saklamalı ve yetkisiz üçüncü taraflara açıklamaktan kaçınmalısınız. Hesap ve şifre bilgilerini düzgün bir şekilde kullanamazsanız, bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarar yalnızca sizin tarafınızdan karşılanacak ve AISWEI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.3 AISWEI, Yazılımdaki herhangi bir bilgiyi üçüncü bir tarafla paylaşmanıza veya Yazılımda sahip olduğunuz herhangi bir izni üçüncü bir tarafa devretmenize izin verirse veya bunu yapmayı düşünüyorsanız, her zaman dikkatli davranacaksınız. Paylaşmanızdan veya devretmenizden kaynaklanan herhangi bir zarar yalnızca sizin tarafınızdan karşılanacaktır ve AISWEI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.4 Yürürlükteki yasa ve düzenlemelerin yanı sıra AISWEI tarafından zaman zaman yayınlanan veya güncellenen gerekliliklere kesinlikle uymalısınız. Yazılıma herhangi bir biçimde yasa dışı bilgi yüklememelisiniz ve Yazılım aracılığıyla herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını veya diğer meşru haklarını veya çıkarlarını ihlal etmeyeceksiniz. Herhangi bir ihlal durumunda, bu alt bölümü ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir zarar sizin tarafınızdan karşılanacak ve AISWEI’yi üçüncü taraflarca maruz kalınan tüm zarar, hasar veya masraflara karşı tazmin edecek ve bunlardan dolayı zarar görmemesini sağlayacaktır.

3.5 Yazılımı kullanmanıza ve İlgili Hizmetleri almanıza izin vermek için, AISWEI sizden çeşitli bilgiler sağlamanızı isteyebilir ve bu bilgilerin doğru, gerçek ve eksiksiz olmasını sağlayacaksınız. Sağladığınız bilgiler yanlış, gerçek dışı veya eksik ise, bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarar yalnızca sizin tarafınızdan karşılanacak ve AISWEI, herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

3.6 AISWEI’nin, bu Sözleşmenin imzalanmasıyla bağlantılı olarak bize ilettiğiniz e-posta adresinize pazarlama e-postası göndererek AISWEI’nin ürün ve hizmetlerini pazarlamak ve tanıtmak için size reklamlar sunabileceğini açıkça kabul edersiniz. Bizden e-posta-reklam almak istemiyorsanız veya gelecekte artık bizden e-posta-reklam almak istemezseniz, [service.EMEA@solplanet.net] adresine bir e-posta göndererek bilgilendirmenin temel masrafları dışında herhangi bir ek masraf olmaksızın e-postaların gönderilmeye devam edilmesine itiraz edebilirsiniz.

3.7 Bu Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 14 gün içinde bu Sözleşmeden çekilmek veya hesabınızı feshetmek isterseniz, [service.EMEA@solplanet.net] adresine bir e-posta göndererek bir fesih başvurusunda bulunabilirsiniz. Fesih başvurunuz yürürlükteki yasa ve düzenlemelere ve sizinle AISWEI arasındaki her türlü anlaşmaya uygun olduğu sürece, bu bildirimi aldıktan sonra 48 saat içinde hesabınızı feshedeceğiz. Hesabınız sonlandırıldıktan sonra, size verilen Sınırlı Yazılım Lisansını iptal edeceğiz, İlgili Hizmetleri size sağlamayı durduracağız ve kişisel verilerinizi sileceğiz veya yasalara göre anonimleştireceğiz.

4. Mülkiyet Hakları

4.1 “Fikri Mülkiyet Hakları”, (1) herhangi bir patent, patent başvurusu, ticari sır ve know-how da dâhil olmak üzere herhangi bir yazılım, fikir, tasarım, kavram, yöntem, süreç, teknik, cihaz, buluş, keşif veya iyileştirme; (2) herhangi bir telif hakkı, endüstriyel tasarım veya manevi hak da dâhil olmak üzere herhangi bir telif çalışması; (3) herhangi bir ticari marka veya bunlarla ilgili herhangi bir başvuru, ticari ad, hizmet markası, ticari unvanlar ve ilgili şerefiye; (4) dünyanın herhangi bir yerinde yürürlükte olan herhangi bir Kanun ve Düzenleme uyarınca veya bunlara uygun olarak benzer hakların mevcut olduğu mülkiyete konu diğer teknolojiler veya materyaller; ve (5) İnternet alan adı, URL ve diğer tanımlayıcı bilgiler de dâhil olmak üzere diğer haklar ile kanıtlananlar veya somutlaştırılanlar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, maddi olmayan hak ve menfaatler anlamına gelir.

4.2 Yazılıma ait ve Yazılım ve İlgili Hizmetlerle ilgili tüm fikri mülkiyet hakları (“İlgili Fikri
Mülkiyet Hakları” olarak anılacaktır) AISWEI’ye aittir. AISWEI’nin kullanmanıza izin verdiği İlgili Fikri Mülkiyet Haklarının tümü “statüko” olarak sağlanır ve AISWEI, İlgili Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili olarak herhangi bir açık veya zımni garanti vermez (ihlal etmeme garantisi, belirli bir amaca uygunluk garantisi vb. de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere). Bu Sözleşmede sağlanan Sınırlı Yazılım Lisansı dışında, bu Sözleşmedeki hiçbir şey, İlgili Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin herhangi bir hakkı veya menfaati size verdiği, lisansladığı veya başka bir şekilde devrettiği kabul edilmeyecektir.

4.3 Yazılımı, İlgili Hizmetleri ve İlgili Fikri Mülkiyet Haklarını kullanmanızdan veya bu Sözleşmenin ifasından kaynaklanan tüm materyaller (kayıt, rapor gibi), veriler, çalışmalar, yükseltmeler, iyileştirmeler, teslimatlar ve bunlardaki hak ve menfaatler (fikri mülkiyet hakları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“Türev Haklar”) bu tür bir kullanım veya ifanın bu Sözleşmeyi ihlal edip etmediğine bakılmaksızın koşulsuz olarak AISWEI’ye ait olacak ve AISWEI’ye yarar sağlayacaktır. AISWEI, Türev Haklarını uygulamak, tescil ettirmek, sürdürmek ve uygulamak konusunda münhasır haklara sahiptir; bu amaçla, Türev Hakların AISWEI’ye ücretsiz olarak devredilmesi de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yasa ve düzenlemelerin yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde gerekli yardımları sağlayacaksınız.

4.4 Yazılımı yalnızca bu Sözleşme tarafından sağlanan Sınırlı Yazılım Lisansı kapsamında kullanabilirsiniz. AISWEI’nin açık izni olmadan, İlgili Fikri Mülkiyet Haklarını ve Türev Haklarını yukarıda belirtilen kapsamın dışında hiçbir şekilde kullanamazsınız. Özellikle, İlgili Fikri Mülkiyet Haklarını ve Türev Haklarını bu Sözleşme dışındaki amaçlar için kullanamazsınız. İlgili Fikri Mülkiyet Haklarını ve Türev Haklarını başkalarına veremez, lisanslayamaz, kullanmalarını sağlayamaz, devredemez, herhangi bir yükümlülük tesis edemez, elden çıkaramaz, zarar veremez veya başka bir şekilde ihlal edemezsiniz. AISWEI’nin açık onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki eylemlerden hiçbirini yapamazsınız:

(1) Yazılıma ters mühendislik uygulamak, tersine derlemek veya kaynak koda dönüştürmek, ya da kaynak kodunu başka bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışmak;

(2) Yazılımı tamamen veya kısmen değiştirmek, güncellemek, yükseltmek, düşürmek, müdahale etmek, yok etmek veya başka bir şekilde değiştirmek;

(3) Yazılımı kopyalamak ve çevirmek (Yazılımın Sınırlı Yazılım Lisansı amacıyla indirilmesi hariç) veya herhangi bir türev oluşturmak için Yazılımı ikincil geliştirme amacıyla kullanmak;

(4) Yazılımın kopyalarını veya türevlerini herhangi bir şekilde üçüncü taraflara sağlamak;

(5) Yazılımın mülkiyetine ilişkin herhangi bir uyarıyı veya işareti silmek, değiştirmek veya eklemek.

4.5 AISWEI, İlgili Fikri Mülkiyet Haklarını ve Türev Haklarını kullanımınızı inceleme ve herhangi bir uygunsuz kullanım durumunda, derhâl düzeltmenizi talep etme hakkına sahiptir.

4.6 AISWEI, Yazılım, İlgili Fikri Mülkiyet Hakları ve Türev Haklarına ilişkin olarak tazminat konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. AISWEI’yi, Yazılım, İlgili Fikri Mülkiyet Hakları ve Türev Haklar ile lişkili olarak size atfedilebilecek nedenlerle ortaya çıkan herhangi bir iddia, zarar, hasar, masraf veya ücret nedeniyle tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaksınız.

4.7 AISWEI, Yazılımı, İlgili Hizmetleri veya Sınırlı Yazılım Lisansını ya da bunların herhangi bir bölümünü sağlamayı askıya almaya veya kalıcı olarak durdurmaya karar verirse, AISWEI, Yazılım, İlgili Fikri Mülkiyet Hakları ve Türev Hakları ile ilgili tüm belgeleri, dosyaları, verileri ve diğer materyalleri silmenizi veya AISWEI’ye aktarmanızı talep etme hakkına sahiptir. AISWEI ayrıca, teknik önlemler yoluyla depolama cihazlarınızda veya terminal cihazlarınızda yukarıda belirtilen silme veya aktarma işlemlerini doğrudan gerçekleştirme hakkına sahiptir ve bu Sözleşme, bu eylemler için açık onayınız ve yetkilendirmeniz olarak kabul edilecektir.

5. İlgili Veriler ve Kişisel Bilgiler

5.1 Yazılımı, İlgili Hizmetleri ve İlgili Fikri Mülkiyet Haklarını kullanmanız ile üretilen Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamındaki kişisel verileriniz dışındaki ilgili veri ve bilgiler (“İlgili Veriler” olarak anılacaktır) ile İlgili Veriler ile ilgili her türlü hak ve çıkar Türev Hakları teşkil eder ve koşulsuz ve ücretsiz bir şekilde AISWEI’ye ait olacak ve AISWEI’ye yarar sağlayacaktır. AISWEI, izniniz olmaksızın, uygun gördüğü şekilde, İlgili Verileri toplama ve ticari veya ticari olmayan bir şekilde kullanma, depolama, paylaşma, açıklama ve başka bir şekilde işleme hakkına sahiptir.

5.2 AISWEI kişisel verilerin korunmasını ciddiye alır. AISWEI’nin kişisel verilerinizi nasıl işleyeceği ile ilgili olarak, lütfen [https://oss-germany.aisweicloud.com/app_resouce/protect.html?language=en] adresinde bulabileceğiniz Veri Koruma Beyanımıza başvurun, bölümüne bakın.

6. Feragatname

6.1 Teknolojinin sınırlı olması, ağa ve diğer altyapıya güvenmeniz, terminal cihazınızın arızalanması, olası mevcut harici kötü amaçlı saldırı, üçüncü taraf bir hizmetin kusuru, hükûmetin eylemi, mücbir sebep olayı, bu Sözleşmeyi
olası ihlaliniz ve diğer faktörler nedeniyle, AISWEI, sağlanan bilgi ve verilerin gerçekliğini, doğruluğunu, eksiksizliğini, güncelliğini ve güvenliğini tam olarak sağlayamayabilir. Bu riski tam olarak anlayacaksınız ve AISWEI tarafından aksi kararlaştırılmadıkça veya yasalarca gerekli kılınmadıkça, AISWEI’nin sağlanan bilgi ve verilerin hatası, yanlışlığı, ihmali, gecikmesi, açıklanması veya kaybından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu üstlenmekten muaf olmasına izin vereceksiniz.


6.2 Yazılım ve İlgili Hizmetler AISWEI tarafından ücretsiz olarak sağlandığından, AISWEI, Yazılımın ve İlgili Hizmetlerin herhangi bir yönü için açık veya zımni bir garanti vermez. AISWEI, Yazılımın ve İlgili Hizmetlerin istikrarlı, sürdürülebilir ve etkili kullanımını kolaylaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapar, ancak AISWEI, Yazılımın ve İlgili Hizmetlerin istikrarını, sürdürülebilirliğini, kusursuzluğunu, ve belirli amaçları gerçekleştirebilmesini tam olarak garanti edemez. AISWEI’nin bundan kaynaklanan her türlü sorumluluktan muaf olacağını kabul edersiniz.

6.3 Bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz veya AISWEI’nin meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmeniz nedeniyle AISWEI’nin herhangi bir zararı olması durumunda, AISWEI, kendisini tazmin etmenizi isteme ve diğer tüm yasal olarak mevcut çözüm yollarına başvurma hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen “zarar” özellikle avukatlık ücretini, yargılama giderlerini, tahkim masraflarını, noter ücretini ve AISWEI tarafından tazminat veya diğer çözüm yollarına başvurmak için yapılan diğer ilgili masrafları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

7. Çeşitli Hükümler

7.1 Bu Sözleşmenin hükümleri sayesinde elde edilen haklarınız devredilemez.

7.2 Bu Sözleşmenin formülasyonu, yürürlüğü, yorumlanması, uygulanması, yetkili yargı yeri ve uyuşmazlıkların çözümü Alman yasalarına tabi olacaktır. Bir tüccar olmanız durumunda, bu Sözleşme kapsamında AISWEI ile aranızda herhangi bir uyuşmazlık olursa, AISWEI ve siz, AISWEI’nin ikamet ettiği yerde bulunan yetkili mahkemede dava açma hakkına sahipsiniz.

7.3 AISWEI, bu Sözleşmeyi zaman zaman güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. AISWEI, bir değişiklik bildirimini, size e-posta, mektup, telefon bildirimi, kamuya açık duyuru veya yazılım içindeki bildirim gibi yollarla gönderecektir. Değişiklik bildirimini aldıktan sonra bu Sözleşmenin değiştirilmiş şartlarını kabul etmiyorsanız, derhâl AISWEI’yi yazılı olarak bilgilendirecek ve Yazılımın ve İlgili Hizmetlerin kullanımını durduracaksınız, aksi takdirde AISWEI’nin bu Sözleşmenin ilgili hükümlerinde yaptığı değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. Değişiklik bildirimini aldıktan sonra Yazılımı veya İlgili Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz, AISWEI’nin bu Sözleşmenin ilgili hükümlerinde yaptığı değişiklikleri kabul etmiş sayılacağınızı lütfen unutmayın.

7.4 Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz, tavsiyeniz veya öneriniz varsa, [service.EMEA@solplanet.net] adresine bir e-posta göndererek AISWEI ile iletişime geçebilirsiniz.