Imprint


AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
the Netherlands
info@solplanet.net

Registratieautoriteit
Kvk-nummer: 75780291
registratienummer: 000043633056
Btw-identificatienummer: NL860394517B01

Alle informatie op de AISWEI websites is auteursrechtelijk beschermd. Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om het materiaal tegen betaling te kopiëren of te verwerken, te wijzigen en/of door te sturen dient vooraf van AISWEI te worden verkregen. De verstrekte informatie is alleen bedoeld voor uw persoonlijke informatie en omvat geen bindende garanties of garanties. Het is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving, zowel in technische als commerciële termen (incl. prijs). Wij zullen pas bindende verbintenissen aangaan na ontvangst van concrete onderzoeken. Op grond van deze niet-bindende voorwaarden is elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie uitgesloten.

Kennisgeving van aansprakelijkheid
Op de AISWEI-websites vindt u ook links naar andere websites waarvan een deel niet door AISWEI wordt beheerd, maar door derden. Deze links geven alleen verdere details. AISWEI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deze externe websites kunnen ook auteursrechtelijk beschermd materiaal zijn. Het gebruik van de AISWEI webpagina’s is uw eigen verantwoordelijkheid. AISWEI BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites, in het bijzonder onderbreking van de installatie, gederfde winst, verlies van informatie en gegevens of gevolgschade als gevolg van gebreken, tenzij AISWEI BV volgens de wet inzake productaansprakelijkheid of in geval van opzet, grove nalatigheid, het ontbreken van gegarandeerde kenmerken of als gevolg van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen aansprakelijk is. Schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot voorspelbare schade die kenmerkend is voor de aard van het contract, voor zover er geen sprake was van opzet of grove nalatigheid.
Auteursrecht © 2020 AISWEI BV