Διακήρυξη Προστασίας Δεδομένων

Ημερομηνία: 1η Απριλίου 2023

Αυτή η Διακήρυξη Προστασίας Δεδομένων έχει σκοπό να εξηγήσει το πώς εμείς, η AISWEI B.V., Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Netherlands (data.protection@solplanet.net)(στο εξής “εμείς” ή “εμάς”) συλλεγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε με οποιοδήποτε διαθέσιμο τρόπο (που από κοινού  θα αναφέρεται ως  “επεξεργασία”) τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας www.solplanet.net και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του Solplanet cloud για επιχειρήσεις (pro-cloud.solplanet.net) και την εφαρμογή μας για κινητά “Solplanet” (που από κοινού θα αναφέρεται ως “Προϊόντα’ ή “Υπηρεσίες”).
 
Η διακήρυξη προστασίας δεδομένων ισχύει, όχι μόνο για τους πελάτες μας, αλλά και για τους επαγγελματικούς συνεργάτες μας, καθώς και για τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας. 
 
Αν είναι απαραίτητο και όπου υφίσταται νομική απαίτηση, θα σας ενημερώνουμε ξεχωριστά για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλα πλαίσια, εφόσον αυτό δεν έχει γίνει ήδη από την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. 
 
Πριν μας παράσχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε απόλυτα αυτή την δήλωση προστασίας δεδομένων.

1. Σκοπός, έκταση και νομική βάση της επεξεργασίας μας προσωπικών δεδομένων
 
1.1 Σκοποί επεξεργασίας και κατηγορίες των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς: 
 
(1) Με σκοπό την εγγραφή/ σύνδεση στα Προϊόντα ή Υπηρεσίες (“Σκοπός εγγραφής”), μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακολούθως: το όνομα της εταιρείας σας, το όνομα χρήστη, το κινητό τηλέφωνο, την διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας.
 
Επιπλέον, κατά την εγγραφή και την είσοδο, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες για να συμπληρώσουμε τον προσωπικό σας φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, της διεύθυνσης, φωτογραφίας και άλλων πληροφοριών. Εάν δεν μας παρέχετε τις επιπλέον πληροφορίες, η εγγραφή/είσοδός σας στα Προϊόντα ή Υπηρεσίες μας δεν θα επηρεαστεί. 

(2) Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης των φωτοβολταϊκών σταθμών που είναι συνδεδεμένοι με το λογαριασμό σας (“Συνδεδεμένοι Σταθμοί”) (“Σκοπός παρακολούθησης”) μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

(α) Πληροφορίες για την ταυτότητα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη, του ονόματος, αριθμού τηλεφώνου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης

(β) Πληροφορίες για τους συνδεδεμένους σταθμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης, ονόματος, τύπου, εγκατεστημένης χωρητικότητας, γεωγραφικής τοποθεσίας, παραγωγής ηλεκτρισμού, αντιστοίχισης ωρών λειτουργίας και χρόνου διασύνδεσης με το δίκτυο των σταθμών

(γ) Πληροφορίες για την συσκευή του αντιστροφέα, συμπεριλαμβανομένου του σειριακού αριθμού, κωδικού εγγραφής, τύπου συσκευής, ισχύος, συνδεδεμένων σταθμών, ισχύος σήματος, έκδοσης λογισμικού του αντιστροφέα που χρησιμοποιείτε.

(δ) Πληροφορίες για τερματικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων συσκευής και πληροφοριών συστήματος, γεωγραφικής τοποθεσίας, αναγνωριστικού συσκευής (ΙΜΕΙ, IDFA, Android ID, Cell ID, MAC, OAID, IMSI και άλλων σχετικών πληροφοριών συσκευής)

(ε) Πληροφορίες δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, πληροφορίες WiFi, πληροφορίες του σταθμού βάσης 


(3) Με σκοπό την παροχή εξυπηρέτησης μετά την αγορά, την προστασία των νομικών δικαιωμάτων και συμφερόντων σας, καθώς και των από κοινού διευθετήσεων σχετικών διενέξεων (“Σκοπός Εξυπηρέτησης Πελατών”), μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξης:

(α) Πληροφορίες σχετικά με σφάλματα, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της συσκευής, σειριακού αριθμού, ημερομηνίας εγκατάστασης, τοποθεσίας εγκατάστασης, περιγραφής σφάλματος, και αρχείων καταγραφής συστήματος του αντιστροφέα που χρησιμοποιείτε

(β) Πληροφορίες επικοινωνίας επαφής/παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη, ονόματος, τηλεφωνικού αριθμού, ονόματος και κατηγορίας εταιρείας

(4) Με σκοπό την βελτίωση Προϊόντων και υπηρεσιών, την παρουσίαση σε εσάς και προώθηση της εταιρείας μας, εταιρειών από τον όμιλό μας, προϊόντων και υπηρεσιών, δραστηριοτήτων του εμπορικού σήματός μας και άλλων πληροφοριών (οι ανωτέρω υπηρεσίες από κοινού αναφερόμενες ως “Προωθητικές υπηρεσίες” και οι ανωτέρω σκοποί από κοινού αναφερόμενοι ως “Προωθητικοί σκοποί”), μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακολούθως, εφόσον πληρούνται   οι νομικές απαιτήσεις:
 
(α) πληροφορίες ταυτότητας χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου σας, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, χώρας/περιοχής, επαγγελματικού τίτλου, ονόματος εταιρείας.

(β) Πληροφορίες ανάδρασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάδρασής σας με τα προΪόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Οι παραπάνω σκοποί Εγγραφής, Παρακολούθησης, Εξυπηρέτησης Πελατών και Προώθησης, από κοινού αναφέρονται ως “Σκοποί Επεξεργασίας”.

1.2 Επεξεργασία γεωγραφικών προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για Σκοπούς Παρακολούθησης, πρέπει να επεξεργαστούμε  τις πληροφορίες για την γεωγραφική σας θέση, ώστε να εντοπίσουμε τους συνδεδεμένους σταθμούς σας. Για Σκοπούς της Εξυπηρέτησης Πελατών, πρέπει να επεξεργαστούμε  τις πληροφορίες για την γεωγραφική σας θέση, ώστε να εντοπίσουμε τους συνδεδεμένους σταθμούς σας και να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως  η επισκευή και αντικατάσταση. Παρακαλούμε κατανοήστε ότι εάν αρνηθείτε να παρέχετε τα προαναφερθέντα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους Σκοπούς Παρακολούθησης και Εξυπηρέτησης Πελατών, και δεν θα μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις σχετικές λειτουργίες και υπηρεσίες. 
 
1.3 Απαγορεύεται η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ανηλίκων ή Ειδικών Κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων
 
Δεν θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, ή ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων για κανέναν Σκοπό Επεξεργασίας. Δεν επιτρέπεται να μας παρέχετε κανένα δεδομένο ανηλίκου ή ειδικών κατηγοριών. 
 
1.4 Νομική Βάση της Επεξεργασίας μας Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα υπό τις ακόλουθες νομικές βάσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του GDPR (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων): (i) η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην ρητή συναίνεσή σας, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση προωθητικών σκοπών. (ii)  η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να πραγματοποιήσουμε τη συμφωνία μαζί σας και να συναφθεί αυτή μεταξύ μας. (iii) η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για έννομα συμφέροντα, όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία δεδομένων, η ανίχνευση απάτης, η υπηρεσία συντήρησης και ελέγχου, η υποστήριξη, τα αντίγραφα ασφαλείας, η ανάκτηση κατεστραμμένων δεδομένων και (v) η προώθηση μέσω email σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 7, υποενότητας 3 του Γερμανικού Νόμου εναντίον του Αθέμιτου Ανταγωνισμού. 

2. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα


2.1 Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα

Για Σκοπούς Επεξεργασίας, εφόσον πληρούνται  οι νομικές προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον κατά το Άρθρο 6 Νο. 1f του GDPR, θα συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε εμείς οι ίδιοι, είτε με ανάθεση σε τρίτα μέρη, μέσω ιστότοπων, εφαρμογών κινητών, cookies και συναφών τεχνολογιών αναγνώρισης συσκευής, καθώς και άλλα εργαλεία, εγκαταστάσεις ή συσκευές. 

Εάν μας παρέχετε με τα δεδομένα άλλου ατόμου, θα πρέπει να εγγυηθείτε ότι  έχετε λάβει ξεχωριστή συναίνεση από το άλλο άτομο για αυτή την παροχή. Ειδάλλως, εάν παραβιάσουμε τα δικαιώματα του άλλου ατόμου στα προσωπικά δεδομένα εξαιτίας της δικής σας παροχής, τότε επιφυλασσόμεθα να ασκήσουμε το δικαίωμα της προσφυγής.

 
2.2 Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

(1) Για Σκοπούς Εγγραφής, είτε οι ίδιοι, είτε με ανάθεση σε τρίτο μέρος, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ακόλουθο τρόπο: 

– Θα επαληθεύσουμε την ταυτότητα χρήστη σας, βάσει πληροφοριών  όπως το όνομα της εταιρείας σας, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση email, η φωτογραφία-πορτραίτο και το διαβατήριό σας.

(2) Για Σκοπούς Παρακολούθησης, είτε οι ίδιοι, είτε με ανάθεση σε τρίτο μέρος, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Θα ταυτοποιήσουμε την ταυτότητα χρήστη σας, βάσει πληροφοριών  όπως το όνομα χρήστη σας, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, και η διεύθυνση email σας.

(β) Θα εγκαταστήσουμε τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό και θα ρυθμίσουμε το δίκτυο για εσάς, και θα παρακολουθούμε, θα υπολογίζουμε και θα σας παρουσιάζουμε την παραγωγή ενέργειας,την απόδοση και την κατάσταση της συσκευής και των συνδεδεμένων σταθμών σας, βάσει των πληροφοριών της συσκευής όπως ο σειριακός αριθμός συσκευής και οι πληροφορίες των Συνδεδεμένων σταθμών.

(3) Για σκοπούς Εξυπηρέτησης Πελατών, είτε οι ίδιοι, είτε με ανάθεση σε τρίτο μέρος, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Θα αναλύουμε την αιτία σφάλματος και θα διευθετούμε τις διαφορές που σχετίζονται με τα Προϊόντα και Υπηρεσίες από κοινού μαζί σας, βάσει των πληροφοριών σχετικά με το σφάλμα που θα μας παρέχετε.

(β) Θα σας προσφέρουμε ανάδραση και εξυπηρέτηση βάσει των πληροφοριών επαφής/παραλήπτη σας.


(4) Για Προωθητικούς Σκοπούς,  είτε οι ίδιοι, είτε με ανάθεση σε τρίτο μέρος, (συμπεριλαμβάνονται διαφημιστές και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών) θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ακόλουθο τρόπο:
 
(α) Θα βελτιώνουμε τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας, βάσει των αναδραστικών πληροφοριών που θα μας παρέχετε.

(β) Θα σας αποστέλλουμε, εφόσον πληρούνται οι περαιτέρω νομικές προϋποθέσεις, μη-προσωποποιημένες αυτόματες πληροφορίες ή εμπορικές προωθητικές πληροφορίες, όπως η αποστολή γενικών προωθητικών SMS και η επίδειξη και αυτόματη αποστολή γενικών πληροφοριών και ούτω καθεξής, βάσει του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας, της διεύθυνσης email και των πληροφοριών του αναγνωριστικού της συσκευής σας. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης προσωπικής λήψης αποφάσεων. 


2.3 Πώς θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας  δεδομένα

2.3.1 Τοποθεσία Αποθήκευσης

Για τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα αποθηκεύουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εμείς οι ίδιοι μας, είτε με ανάθεση σε τρίτο μέρος (όπως ένας πάροχος διακομιστή).


2.3.2 Περίοδος Αποθήκευσης

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από νόμους και διοικητικούς κανονισμούς, θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη των Σκοπών Επεξεργασίας. Μετά την εκπνοή της χρονικής περιόδου αποθήκευσης, θα διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή θα τα καθιστούμε ανώνυμα, όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. 


2.4 Πώς θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους

Γενικά, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη. Όμως, σε περίπτωση κάποιας από τις ακόλουθες περιπτώσεις, πιθανόν να παρέχουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος που υπόκειται σε συμμόρφωση με σχετικές διατάξεις του νόμου, 

(α) εάν έχουμε εξασφαλίσει την ξεχωριστή συναίνεσή σας

(β) εάν είναι απαραίτητο για την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε μέτοχος, π.χ. σε περίπτωση που προωθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διανομείς ή άλλους υπεργολάβους

(γ) εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση νομικής ευθύνης ή υποχρέωσης (όπως η παροχή τους σε διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές και άλλες κυβερνητικές αρχές σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του νόμου)

(δ) Εάν απαιτείται να ανταποκριθούμε σε υγειονομικούς συναγερμούς, είτε να εξασφαλίσουμε την υγεία ή περιουσία προσώπων σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών
 
(ε) είτε κάτω από άλλες συνθήκες, όπως αυτές ορίζονται από τους νόμους  και τις διοικητικές διατάξεις 

Εάν χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω συγχώνευσης, διάσπασης, διάλυσης, κήρυξης πτώχευσης και άλλες αιτίες. θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για το όνομα του και τις πληροφορίες επικοινωνίας του παραλήπτη και εφόσον απαιτείται νομικά, θα εξασφαλίσουμε την συναίνεσή σας για να το κάνουμε. 


2.5  Δεν θα αποκαλύψουμε δημόσια τα προσωπικά σας δεδομένα

Εκτός και αν εξασφαλίσουμε την ξεχωριστή σας συναίνεση, δεν  θα αποκαλύψουμε δημόσια τα προσωπικά σας δεδομένα

2.6 Επεξεργασία από εμάς και Επεξεργασία από Τρίτα Μέρη

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους Σκοπούς Επεξεργασίας και τις μεθόδους επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω, είτε εμείς οι ίδιοι, είτε με ανάθεση σε τρίτα μέρη. Σε περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, θα ορίσουμε τους απαραίτητους υπαλλήλους για να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, και θα επιτηρούμε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων από τους υπαλλήλους μας, για την πλήρη προστασία των δεδομένων σας. Σε περίπτωση ανάθεσης της επεξεργασίας σε τρίτα μέρη, θα προχωρήσουμε στην συμφωνία επεξεργασίας επί παραγγελία, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του GDPR, ή κάθε άλλης συμφωνίας για την προστασία δεδομένων με τον παραλήπτη και θα επιτηρούμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του παραλήπτη, για την πλήρη προστασία των δεδομένων σας


2.7  Ανώνυμη Επεξεργασία

Εφόσον λάβουμε τεχνικά ή άλλα απαραίτητα μέτρα για να διεξάγουμε ανώνυμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν της οποίας οι πληροφορίες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν, τότε η χρήση, αποθήκευση, παροχή σε άλλους, δημόσια κοινοποίηση και άλλη επεξεργασία τέτοιου είδους επεξεργασμένων πληροφοριών δεν προϋποθέτουν την δική σας πληροφόρηση, ούτε την εξασφάλιση της συναίνεσής σας.

3. Πώς θα προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατέψουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα ασφαλείας δεδομένων, ευθυγραμμισμένοι με τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου. Επίσης, έχουμε υιοθετήσει αυστηρούς κανόνες που περιλαμβάνουν τεχνικά και πραγματικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά της κατάχρησης προσωπικών δεδομένων και των παράτυπων υποκλοπών. 

4. Τα δικαιώματά σας στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Σας εγγυόμαστε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:  


(α) Το δικαίωμα στην πρόσβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του GDPR

(β) Το δικαίωμα στην αποκατάσταση,  σύμφωνα με το Άρθρο 16 του GDPR

(γ) Το δικαίωμα στην διαγραφή,  σύμφωνα με το Άρθρο 17 του GDPR

(δ) Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας,  σύμφωνα με το Άρθρο 18 του GDPR

(ε) Το δικαίωμα στη φορητότητα,  σύμφωνα με το Άρθρο 20 του GDPR

(ζ) Το δικαίωμα στην ένσταση,  σύμφωνα με το Άρθρο 21 του GDPR

Οι περιορισμοί σύμφωνα με τα Άρθρα 34 και 35 του BDSG ισχύουν για τα δικαιώματα στην πληροφόρηση και την διαγραφή.

Μπορείτε να αξιώσετε τα δικαιώματα που προσδιορίζονται παραπάνω στο data.protection@solplanet.net, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που δίνεται στην αρχή της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Εξάλλου, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην ρυθμιστική αρχή για την προστασία δεδομένων. 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με ερωτήσεις ή παράπονα που αφορούν την προστασία δεδομένων στο data.protection@solplanet.net, ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική μας διεύθυνση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι πριν εξασκήσετε το δικαίωμά σας στην ένσταση, θα πρέπει να σταθμίσετε διεξοδικά τις συνέπειες της ένστασής σας. Μόλις αντιταχθείτε σε συγκεκριμένη επεξεργασία, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε αντίστοιχες λειτουργίες ή υπηρεσίες και θα φέρετε αποκλειστικά τις συνέπειες και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκλήθηκαν σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος από την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες ή υπηρεσίες.

5. Διάφορα 


5.1  Ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων από καιρό σε καιρό. Εφόσον η τροποποίηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα  στην ουσιαστική συρρίκνωση των δικαιωμάτων σας  σύμφωνα με την παρούσα  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, θα σας αποστείλουμε ειδοποίηση αλλαγής με email, επιστολή, τηλεφωνική ειδοποίηση, ανακοίνωση, ειδοποίηση αυτόματης προώθησης (push) μέσω του λογισμικού μας κ.ο.κ.

Εφόσον λάβετε την ειδοποίηση αλλαγής αλλά δεν συμφωνείτε με την τροποποιημένη  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, οφείλετε να μας ειδοποιήσετε άμεσα γραπτώς. Ειδάλλως, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις μας στις σχετικές διατάξεις της  Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων. Εφόσον εξακολουθήσετε να παρέχετε τα δεδομένα σας, ή να συνεργάζεστε στην συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων μαζί μας, ή με τρίτα μέρη διορισμένα από εμάς, αφού λάβετε την ειδοποίηση αλλαγής, ή συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις μας στις σχετικές διατάξεις της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων.

5.2 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε αμφιβολίες, σχόλια ή προτάσεις για την παρούσα  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, ή οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας email στο data.protection@solplanet.net.