Oświadczenie Solplanet o ochronie prywatności

Dane osobowe przetwarzane przez Solplanet

Solplanet może przetwarzać dane osobowe, jeżeli użytkownik skorzystał z jednego z serwisów oferowanych przez Solplanet i/lub użytkownik podał Solplanet dobrowolnie swoje dane osobowe przy wypełnianiu formularza kontaktowego w witrynie lub na zewnętrznych platformach reklamowych, takich jak Facebook czy Google.

Solplanet może przetwarzać następujące dane osobowe:

– Imię i nazwisko użytkownika
– Dane adresowe użytkownika
– Numer telefonu użytkownika
– Adres e-mail użytkownika
– Adres IP użytkownika

W jakim celu Solplanet wykorzystuje dane użytkownika

Solplanet przetwarza dane osobowe użytkownika, aby mieć możliwość skontaktowania się telefonicznego, w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty e-mail i/lub poczty tradycyjnej), jeżeli nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie.

Ponadto Solplanet może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w ramach wykonywania zlecenia, które zazwyczaj polega na obsłudze prawnej.

Jak długo Solplanet przechowuje dane użytkownika

Solplanet nie przechowuje danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne do osiągnięcia celów, do których dane użytkownika zostały zebrane. Dane użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż rok, jeżeli nie zostanie zawarta umowa.

Udostępnianie stronom trzecim

Solplanet udostępnia dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, kiedy jest do konieczne do wykonania umowy lub dopełnienia obowiązku prawnego.

Śledzenie wizyty użytkownika w witrynie

Ogólne dane odwiedzających są przechowywane w witrynie Solplanet, w tym adres IP komputera użytkownika, godzina pobrania i data przesyłana przez przeglądarkę użytkownika. Dane służą do analizowania odwiedzających i kliknięć w witrynie. Solplanet wykorzystuje te informacje do usprawniania funkcjonowania witryny. Dane są w miarę możliwości anonimizowane i nie są udostępniane osobom trzecim.

Google Analytics

Solplanet wykorzystuje Google Analytics do śledzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i na ile skuteczne są reklamy Adwords firmy Solplanet na stronach wyników wyszukiwania Google. Uzyskiwane w ten sposób informacje, w tym adres komputera użytkownika (adres IP), zostaną przeniesione przez Google i będą przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj politykę prywatności Google. Politykę prywatności Google Analytics znajdziesz także tutaj. Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z naszej witryny, przekazywania Solplanet raportów na temat witryny oraz do informowania reklamodawców o skuteczności ich kampanii.

Google może udostępniać te informacje osobom trzecim, jeżeli na Google ciąży taki obowiązek prawny lub jeżeli te osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Solplanet nie ma na to wpływu. Firma Solplanet nie udzieliła Google pozwolenia na wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem Analytics w innych serwisach Google

Przeglądanie, modyfikowanie i usuwanie danych

Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Użytkownik może przesłać żądanie dostępu, poprawienia lub usunięcia danych do info@solplanet.net.

Solplanet udzieli odpowiedzi na żądanie użytkownika w możliwie jak najkrótszym czasie. Solplanet poważnie traktuje ochronę danych użytkownika i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiegać wykorzystaniu danych niezgodnie z przeznaczeniem, ich utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niezamierzonemu ujawnieniu i nieuprawnionym zmianom.

Witryna korzysta z niezawodnego Certyfikatu SSL, aby dane osobowe użytkownika nie dostały się w niepowołane ręce.

Jeżeli użytkownik ma wrażenie, że jego dane osobowe nie są odpowiednio zabezpieczone lub że istnieją oznaki nadużycia, albo w przypadku kiedy użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych przez Solplanet, należy skontaktować się z Solplanet za pośrednictwem info@solplanet.net. solplanet.net to witryna firmy Solplanet.

AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
the Netherlands

info@solplanet.net 
solplanet.net