Adatvédelmi nyilatkozat

Dátum: 2023. április 1.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja ismertetni, hogy mi, az AISWEI BV, Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Hollandia (data.protection@solplanet.net) („mi”) hogyan gyűjtjük, használjuk, tároljuk vagy dolgozzuk fel egyéb biztosított módon (a továbbiakban együttesen „feldolgozás”) személyes adatait, amikor felkeresi a www.solplanet.net webhelyet, és használja termékeinket vagy szolgáltatásainkat, beleértve, de nem kizárólagosan a vállalati felhasználóknak szóló Solplanet Cloud szolgáltatást (pro-cloud.solplanet.net), a végfelhasználóknak szóló Solplanet Cloud szolgáltatást (cloud.solplanet.net) és a „Solplanet”, az „Ai-charging” és az „isolar” mobilalkalmazásunkat (a továbbiakban együttesen „Termékek” vagy „Szolgáltatások”).

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem csak ügyfeleinkre vonatkozik, hanem más üzleti partnereinkre, valamint webhelyünk látogatóira is.

Szükség esetén és jogszabályi előírás esetén külön is tájékoztatjuk Önt személyes adatainak egyéb összefüggésben történő kezeléséről, ha erre a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban még nem került sor.

Mielőtt Ön bármilyen személyes adatot megadna nekünk, kérjük, figyelmesen olvassa el és alaposan értse meg a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot.

1. A személyes adatok általunk való feldolgozásának célja, hatálya és jogalapja

1.1 A Termékek és Szolgáltatások használatával kapcsolatosan feldolgozott személyes adatok feldolgozási célja és kategóriája

A következő kategóriákba tartozó személyes adatok feldolgozását a következő célok érdekében végezzük:

(1) A Termékekre vagy Szolgáltatásokra való regisztráció/bejelentkezés („Regisztrációs cél”) céljából az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezelhetjük: cége neve, az Ön felhasználóneve, mobiltelefonszáma, e-mail-címe, jelszava és IP-címe.

Ezenkívül a regisztráció és a bejelentkezés során további adatok megadását kérhetjük a személyes profil kitöltéséhez, beleértve a nevét, címét, fényképét és egyéb adatait. Ha nem adja meg a fenti további információkat, az nem érinti a Termékeinkre vagy Szolgáltatásainkra való regisztrációját, valamint az azokba való bejelentkezést.

(2) Az Ön fiókjához kapcsolódó fotovoltaikus erőművek („Kapcsolt állomások”) távfelügyeleti szolgáltatásainak nyújtása céljából („Felügyeleti cél”) az Ön személyes adatait az alábbiak szerint dolgozhatjuk fel:

(a) A felhasználó azonosító adatai, beleértve az Ön felhasználónevét, nevét, mobiltelefonszámát, e-mail-címét; 
 
(b) A Kapcsolt állomások információi, beleértve az erőművek állapotát, nevét, típusát, beépített kapacitását, földrajzi helyére vonatkozó információkat, villamosenergia-termelést, az erőművek hálózati csatlakozási óráját és idejét; 
 
(c)     Az inverter eszközinformációi, beleértve az Ön által használt inverter sorozatszámát, regisztrációs kódját, eszköztípusát, teljesítményét, összekapcsolt állomásait, jelerősségét, szoftververzióját; 
 
(d)  A végberendezésekre vonatkozó információk, beleértve az eszközparamétereket és rendszerinformációkat, a földrajzi elhelyezkedési információkat, az eszközazonosító adatait (IMEI, IDFA, Android ID, Cell ID, MAC, OAID, IMSI és az eszköz egyéb releváns információit); 
 
(e)    Hálózati információk, beleértve az Ön IP-címét, WiFi-adatait, a bázisállomás információit. 
 
Különösen abban az esetben, ha dongle eszközeinket használja (beleértve a WiFi stick, 4G stick stb.), dongle eszközeink gyűjtik az Ön WiFi adatait (SSID és jelszó), ezeket az információkat csak a dongle eszközök helyi tárolójában tárolják, és csak a dongle eszközök hálózatának használatára használják fel, nem töltjük fel saját szervereinkre vagy harmadik fél szervereire, És hozzáférésünk sem lesz hozzá. 
 

(3) Az értékesítés utáni szolgáltatások nyújtása, az Ön törvényes jogainak és érdekeinek védelme, valamint az Önnel fennálló viták közös rendezése („Értékesítés utáni cél”) céljából az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezelhetjük:

(a) Hibával kapcsolatos információk, beleértve az eszköz típusát, sorozatszámát, a telepítés dátumát, a telepítés helyét, a hiba leírását és az Ön által használt inverter rendszernaplóit;

(b) Kapcsolattartási információk/címzett adatai, beleértve a kapcsolattartó/címzett felhasználónevét, nevét, telefonszámát, a cég nevét és kategóriáját.

(4) Termékeink vagy Szolgáltatásaink fejlesztése, valamint vállalatunk, vállalatcsoportunk vállalatai, Termékeink vagy Szolgáltatásaink, márkatevékenységeink és egyéb információk Ön számára való bemutatása és promóciója céljából (a fent említett szolgáltatások a továbbiakban együttesen „Promóciós szolgáltatások”, a fent említett célok pedig a továbbiakban együttesen „Promóciós célok”) az Ön személyes adatait az alábbiak szerint dolgozhatjuk fel:

(a) Felhasználó azonosító adatai, beleértve az Ön mobiltelefonszámát, e-mail-címét, országát/régióját, munkakörét, cégnevét;

(b) Visszajelzési információk, beleértve a Termékekkel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzését.

A fenti Regisztrációs cél, Felügyeleti cél, Értékesítés utáni cél és Promóciós cél a továbbiakban együttesen „Feldolgozási célok” néven szerepel.

1.2 Földrajzi személyes adatok feldolgozása

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Felügyeleti célból fel kell dolgoznunk az Ön földrajzi helyzetére vonatkozó információkat annak érdekében, hogy megtaláljuk a Kapcsolt állomásait. Az Értékesítés utáni célok tekintetében fel kell dolgoznunk az Ön földrajzi helyzetére vonatkozó információkat annak érdekében, hogy behatároljuk az Ön Kapcsolt állomásait, és értékesítés utáni szolgáltatásokat nyújtsunk, a javítást és a cserét is beleértve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha megtagadja a fent említett érzékeny személyes adatok megadását, akkor nem tudjuk elérni a Felügyeleti célt és az Értékesítés utáni célt, és nem tudunk megfelelő funkciókat és szolgáltatásokat biztosítani Önnek.
 
1.3 Kiskorúak személyes adatai vagy különleges kategóriájú személyes adatok feldolgozásának tilalma
 
A kiskorúak személyes adatait vagy a különleges kategóriájú személyes adatokat semmilyen Feldolgozási célból nem gyűjtjük. Ön nem adhatja meg nekünk kiskorúak személyes adatait, és különleges kategóriájú személyes adatokat sem adhat meg.
 
1.4 A személyes adatok általunk való feldolgozásának jogalapja

A személyes adatokat a GDPR 6. cikkének megfelelően az alábbi jogszerű indokok alapján dolgozunk fel: (i) a személyes adatok kezelése az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul, többek között marketingcélok esetén; (ii) az Ön személyes adatainak feldolgozása szükséges ahhoz, hogy teljesítsük az Önnel kötött megállapodást, és megállapodás jöjjön létre közöttünk; (iii) az Ön személyes adatainak feldolgozása szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a ránk háruló jogi kötelezettségeinknek; (iv) az Ön személyes adatainak feldolgozása olyan jogos érdekek miatt szükséges, mint a kiberbiztonság és adatvédelem, a csalások felderítése, a szolgáltatás karbantartása és ellenőrzése, a támogatás, a biztonsági mentés, az adatok rendszerösszeomlás utáni helyreállítása; és (v) e-mail-marketing a tisztességtelen verseny elleni német törvény 7. szakaszának 3. alpontjában foglalt feltételek szerint.

2. Hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat

2.1 Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait

Feldolgozási célokra, ha a jogszabályi követelmények teljesülnek, különösen ha jogos érdek áll fenn a GDPR 6. cikkének 1f. pontja értelmében, magunk vagy harmadik fél megbízásával gyűjtjük az Ön személyes adatait webhelyeken, mobilalkalmazásokon, sütiken vagy hasonló eszközazonosító technológiákon, illetve egyéb eszközökön, létesítményeken vagy berendezéseken keresztül.

Ha megadja nekünk bármely más személy személyes adatait, gondoskodnia kell arról, hogy ehhez megszerezze a másik személy külön hozzájárulását. Ellenkező esetben, ha az Ön rendelkezése miatt megsértjük a másik személy személyes adatokhoz fűződő jogait, fenntartjuk a visszkereset jogát.
 
2.2 Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

(1) Az Ön személyes adatait Regisztrációs célból saját magunk vagy harmadik felet megbízva a következő módon használjuk fel:

– Felhasználói azonosítóját olyan információk alapján azonosítjuk, mint az Ön cégének neve, mobiltelefonszáma, e-mail-címe és jelszava;

(2) Az Ön személyes adatait Felügyeleti célból saját magunk vagy harmadik felet megbízva a következő módon használjuk fel:

(a) Felhasználói azonosítóját olyan információk alapján azonosítjuk, mint az Ön felhasználóneve, mobiltelefonszáma és e-mail-címe;

(b) Létrehozzuk az erőművet és konfiguráljuk a hálózatot az Ön számára, valamint felügyeljük, kiszámítjuk és megjelenítjük az Ön eszközének és a Kapcsolt állomásoknak az áramtermelését, bevételét és állapotát az inverter eszközinformációi alapján, mint pl. az eszköz sorozatszáma és a Kapcsolt állomások információi.

(3) Az Ön személyes adatait Értékesítés utáni célból saját magunk vagy harmadik felet megbízva a következő módon használjuk fel:

(a) Elemezzük a hiba okát, és az Ön által a hibával kapcsolatosan megadott információk alapján Önnel közösen rendezzük a Termékekkel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos vitákat;

(b) Visszajelzést nyújtunk Önnek, és értékesítés utáni szolgáltatásokat nyújtunk Önnek kapcsolatfelvételi/címzett adatai alapján.

(4) Az Ön személyes adatait Promóciós célból saját magunk vagy harmadik felet (hirdetőket és egyéb szolgáltatókat is beleértve) megbízva a következő módon használjuk fel:

(a) Termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön által adott visszajelzések alapján fejlesztjük;

(b) Ha további jogi követelmények teljesülnek, mobiltelefonszáma, e-mail-címe és eszközazonosító adatai alapján nem személyre szabott információs csomagot vagy kereskedelmi marketinget küldünk Önnek, például általános promóciós SMS-t küldünk Önnek, általános információkat jelenítünk meg és küldünk el Önnek és így tovább.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem alkalmazunk automatizált egyéni döntéshozatalt.

2.3 Hogyan tároljuk az Ön személyes adatait

2.3.1 Tárolási hely

Az Európai Unión belül gyűjtött és generált személyes adatait magunk tároljuk az Európai Unióban, vagy harmadik felet (például szerverszolgáltatót) bízzuk meg ezzel.

2.3.2 Tárolási időszak

Hacsak a törvények és közigazgatási rendelkezések másként nem rendelkeznek, az Ön személyes adatait csak a Feldolgozási célok eléréséhez szükséges legrövidebb ideig tároljuk. A fenti tárolási időszak lejárta után személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően töröljük vagy névtelenítjük.

2.4 Hogyan adjuk át az Ön személyes adatait másoknak

Személyes adatait általában nem adjuk ki harmadik félnek. Személyes adatait az alábbi körülmények bármelyike esetén azonban – a vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett – továbbíthatjuk harmadik félnek,

(a) ha megkaptuk az Ön külön hozzájárulását;

(b) ha ez olyan szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön a szerződő fél, pl. személyes adatai forgalmazóknak vagy más alvállalkozóknak történő továbbítása esetén;

(c) ha ez jogszabályi felelősség vagy kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például a közigazgatási hatóságok, igazságügyi hatóságok és más kormányzati hatóságok számára, a vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében);

(d) ahol közegészségügyi vészhelyzetekre való reagálás szükséges, vagy az egyének egészségének vagy vagyonának biztosítása szükséges sürgős helyzetekben;

(g) ha ezeken kívül törvényben és közigazgatási rendelkezésekben meghatározott egyéb körülmények állnak fenn.

Ha egyesülés, szétválás, feloszlás, csődeljárás és egyéb okok miatt szükségünk van az Ön személyes adatainak átadására, előzetesen tájékoztatjuk Önt a címzett nevéről és elérhetőségéről, és – amennyiben az a törvényi előírások miatt szükséges – megszerezzük az hozzájárulását ehhez. A címzett továbbra is személyes adatkezelőként teljesíti kötelezettségeit.

2.5 Személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra

Hacsak nem kapjuk meg külön hozzájárulását, személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

2.6 Saját feldolgozás és harmadik felek által végzett feldolgozás

Személyes adatait a fenti Feldolgozási célok és feldolgozási módok szerint dolgozzuk fel saját magunk, vagy harmadik felet megbízva. Amennyiben a feldolgozást saját magunk végezzük, kijelöljük a szükséges munkatársakat, akik a nevünkben feldolgozzák az Ön személyes adatait, és az Ön személyes adatainak teljes körű védelme érdekében felügyeljük az alkalmazottak személyes adatkezelési tevékenységét. Amennyiben a feldolgozást általunk megbízott harmadik fél végzi, a megbízott féllel bizalmas feldolgozási megállapodást kötünk a GDPR 28. cikkével vagy a címzettel megkötött bármely egyéb szükséges adatvédelmi megállapodással összhangban, és az Ön személyes adatainak teljes körű védelme érdekében felügyeljük a megbízott fél személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeit.

2.7 Névtelenített feldolgozás

Ha technikai intézkedéseket vagy egyéb szükséges intézkedéseket teszünk az Ön személyes adatainak névtelenített feldolgozása érdekében, amely után az információk nem használhatók fel egy adott személy azonosítására, és nem állíthatók vissza, akkor az ilyen feldolgozott adatok felhasználásának, tárolásának, mások számára történő átadásának, nyilvánosságra hozatalának és egyéb feldolgozásának nem feltétele az Ön tájékoztatása vagy beleegyezésének megszerzése.

3. Hogyan védjük az Ön személyes adatait

Minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön személyes adatai titkosságának védelme érdekében. A magas iparági szabványoknak megfelelő észszerű adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Szigorú szabályokat is elfogadtunk, amelyek technikai és fizikai adminisztratív intézkedéseket tartalmaznak az Ön személyes adatainak védelmére, beleértve a személyes adatokkal való visszaélés és a jogosulatlan feltörés elleni védelmet.

4. Az Ön személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokat garantáljuk:

(a) Hozzáféréshez való jog a GDPR 15. cikkének megfelelően

(b) Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikkének megfelelően

(c) Törléshez való jog a GDPR 17. cikkének megfelelően

(d) Feldolgozás megtiltásához való jog a GDPR 18. cikkének megfelelően

(e) Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikkének megfelelően

(f) Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikkének megfelelően

A BDSG 34. és 35. cikkében felsorolt korlátozások az adatokhoz és a törléshez való jogra vonatkoznak A fent meghatározott jogait a data.protection@solplanet.net e-mail-címen, vagy postai úton, a jelen adatvédelmi nyilatkozat elején megadott postacímünkön érvényesítheti felénk.

Ezenkívül Önnek jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi szabályozó hatóságnál.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel vagy panaszaival is hozzánk fordulhat a data.protection@solplanet.net e-mail címen, vagy postai úton, a postacímünkön.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tiltakozáshoz való jogának gyakorlása előtt alaposan mérlegelnie kell a tiltakozás következményeit. Ha tiltakozik az adatok adott feldolgozása ellen, nem tudjuk továbbra is biztosítani Önnek a megfelelő funkciókat vagy szolgáltatásokat, és kizárólag Ön viseli az ebből eredő következményeket és kötelezettségeket, beleértve az Önnek vagy bármely harmadik félnek okozott azon veszteségeket, amelyek abból származnak, hogy nem tudja használni a megfelelő funkciókat vagy szolgáltatásokat.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat frissítése

Fenntartjuk magunknak a jogot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat időnkénti frissítésére vagy módosítására. Ha a módosítás az Ön jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerinti jogainak jelentős csökkenését eredményezi, változási értesítést küldünk Önnek e-mailben, levélben, telefonos értesítésben, bejelentésben, szoftveren belüli leküldésben és így tovább.

Ha megkapja a változási értesítést, de nem ért egyet a módosított Adatvédelmi nyilatkozattal, haladéktalanul, írásban kell értesítenie bennünket. Ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseinek módosításait. Ha a változási értesítés kézhezvételét követően továbbra is megadja személyes adatait, vagy együttműködik személyes adatainak általunk vagy általunk megbízott harmadik fél általi gyűjtésében, vagy ha továbbra is használja Termékeinket vagy Szolgáltatásainkat, úgy kell tekinteni, hogy elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseinek módosításait.

5.2 Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ha kétségei, észrevételei vagy javaslatai vannak a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy az Ön adataival kapcsolatos bármely kérdésre vonatkozóan, kapcsolatba léphet velünk a data.protection@solplanet.net e-mail-címen.