Solplanets sekretesspolicy

Personuppgifter som behandlas av Solplanet

Solplanet kan behandla personuppgifter om du har använt någon av de tjänster som Solplanet tillhandahåller och/eller om du frivilligt har lämnat personuppgifter till Solplanet när du fyller i ett kontaktformulär på webbplatsen eller på tredje parts annonsplattformar som Facebook och Google.

Solplanet kan behandla följande personuppgifter:

– Ditt för- och efternamn
– Dina adressuppgifter
– Ditt telefonnummer
– Din e-postadress
– Din IP-adress

Vad Solplanet använder dina uppgifter till

Solplanet behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig per telefon och/eller för att kunna kontakta dig skriftligen (per e-post och/eller per post) om du inte kan nås per telefon.

Dessutom kan Solplanet använda dina personuppgifter för att genomföra ett uppdragsavtal som ingåtts med dig, vilket vanligtvis består av juridiska tjänster.

Hur länge lagrar Solplanet dina uppgifter?

Solplanet lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är strikt nödvändigt för att uppnå de mål för vilka dina uppgifter samlas in. Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än ett år om inget avtal har ingåtts med dig.

Delning med tredje part

Solplanet lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att genomföra ett avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Spårning av ditt besök på webbplatsen

På Solplanets webbplats sparas allmänna besöksuppgifter, bland annat din dators IP-adress och tidpunkten för hämtning samt uppgifter som din webbläsare skickar. Dessa uppgifter används för analyser av besökarnas och klickbeteendet på webbplatsen. Solplanet använder denna information för att förbättra webbplatsens funktion. Dessa uppgifter anonymiseras så mycket som möjligt och lämnas inte till tredje part.

Google Analytics

Solplanet använder Google Analytics för att spåra hur användarna använder webbplatsen och hur effektiva Solplanets Adwords-annonser är på Googles sökresultatsidor. Den information som erhålls på detta sätt, inklusive din dators adress (IP-adress), överförs till och lagras av Google på servrar i USA.

Läs Googles sekretesspolicy för mer information. Du hittar också Google Analytics integritetspolicy här. Google använder denna information för att hålla reda på hur vår webbplats används, för att tillhandahålla rapporter om webbplatsen till Solplanet och för att förse sina annonsörer med information om hur effektiva deras kampanjer är.

Google kan ge denna information till tredje part om Google är juridiskt förpliktigad att göra det, eller i den mån dessa tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Solplanet har inget inflytande över detta. Solplanet har inte gett Google tillstånd att använda information som erhållits via Analytics för andra Google-tjänster.

Visa ändring eller borttagning av uppgifter

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du kan skicka en begäran om åtkomst, rättelse eller radering till info@solplanet.net.

Solplanet kommer att svara på din begäran så snart som möjligt. Solplanet tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehöriga ändringar.

Webbplatsen använder ett tillförlitligt SSL-certifikat för att se till att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer.

Om du får intrycket att dina uppgifter inte är ordentligt skyddade eller om det finns tecken på missbruk, eller om du vill ha mer information om säkerheten för de personuppgifter som Solplanet samlar in, vänligen kontakta Solplanet via info@solplanet.net. solplanet.net är en Solplanet-webbplats.

AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
the Netherlands

info@solplanet.net 
solplanet.net