Imprima


AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
the Netherlands
info@solplanet.net
 
Autoritatea de înregistrare
Numărul certificatului de conformitate: 75780291
număr de înregistrare: 000043633056
Număr de identificare în scopuri de TVA: NL860394517B01
 
Toate informațiile de pe site-urile AISWEI sunt protejate prin drepturi de autor. Permisiunea scrisă expresă de a copia sau prelucra, modifica și/sau transmite materialul contra cost trebuie să fie obținută în prealabil de la AISWEI. Informațiile furnizate sunt destinate doar pentru informarea dvs. personală și nu includ garanții obligatorii. Acestea sunt supuse modificărilor fără preaviz, atât din punct de vedere tehnic, cât și comercial (inclusiv prețurile). Ne luăm angajamente obligatorii numai după primirea unor solicitări concrete. Datorită acestor condiții neobligatorii, se exclude orice răspundere pentru corectitudinea informațiilor.
 
Înștiințare privind răspunderea
Pe site-urile web AISWEI veți găsi, de asemenea, linkuri la alte site-uri web, o parte dintre acestea nefiind operate de AISWEI, ci mai degrabă de terți. Aceste linkuri oferă doar detalii suplimentare. AISWEI nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestor site-uri web și nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea. Aceste site-uri web externe ar putea fi, de asemenea, materiale protejate prin drepturi de autor. Utilizarea paginilor web ale AISWEI se face pe propria răspundere. AISWEI BV nu va fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune rezultate din utilizarea acestor site-uri web, în special pentru întreruperea activității instalațiilor, pierderi de profit, pierderi de informații și date sau daune indirecte cauzate de deficiențe, cu excepția cazului în care AISWEI BV trebuie să fie trasă la răspundere conform legii privind răspunderea pentru produse sau în caz de intenție, neglijență gravă, lipsa caracteristicilor garantate sau ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale esențiale. Despăgubirile pentru daune cauzate de încălcarea obligațiilor contractuale esențiale se limitează, totuși, la daunele previzibile tipice pentru natura contractului, în măsura în care nu a existat intenție sau neglijență gravă.
 
Copyright © 2020 AISWEI BV