Privacyverklaring van Solplanet

Persoonsgegevens die door Solplanet worden verwerkt

Solplanet kan persoonsgegevens verwerken als u gebruik hebt gemaakt van een van de diensten van Solplanet en/of als u vrijwillig persoonsgegevens aan Solplanet hebt verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website of op advertentieplatforms van derden zoals Facebook en Google.
Solplanet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor-en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarvoor gebruikt Solplanet uw gegevens?

Solplanet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en / of per post) te kunnen contacteren indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

In aanvulling daarop kan Solplanet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdrachtovereenkomst, meestal bestaande uit juridische diensten.

Hoe lang bewaart Solplanet uw gegevens?

Solplanet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u wordt bereikt.

Delen met derden

Solplanet verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw websitebezoek bijhouden

Algemene bezoekersgegevens worden op de Solplanet-website bewaard, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser verzendt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekersgedrag en klikgedrag op de website. Solplanet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Solplanet gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Solplanet ‘s Adwords-advertenties zijn op pagina’ s met zoekresultaten van Google. De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgedragen aan en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier vindt u ook het Privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de Website aan Solplanet te verstrekken en om zijn adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van hun campagnes.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Solplanet heeft hier geen invloed op. Solplanet heeft Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-services.

Viewing modifying or removing data

Inzien van gegevens wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@solplanet.net.

Solplanet zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Solplanet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de veiligheid van door Solplanet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Solplanet via info@solplanet.net.
solplanet.net is een Solplanet website.

AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
the Netherlands

info@solplanet.net
solplanet.net