ASW S-S Серията

Нашата най-малка, но мощна серия инвертори

ASW 1000 S-S / ASW 1500 S-S / ASW 2000 S-S / ASW 3000 S-S

СЕРИЯТА ASW S-S

Малък, лек и тих

Серията еднофазни инвертори ASW S-S съчетава всички аспекти на надеждност и лесни монтаж и употреба.

Благодарение на нашата връзка за стена и SUNCLIX серията S-S е лесна за монтаж без отваряне на капака. Това е малка и надеждна инверторна серия с широкообхватна гаранция и интегриран 150% постояннотоков/променливотоков превключвател. Бързо се свързва и наблюдава и осигурява висока ефективност тихо, където и да решите да го монтирате – на закрито или на открито.

Основни предимства

IP65 водоустойчив за външна употреба

Интегриран постояннотоков/променливотоков превключвател с обхват 150%

Тиха работа с ниски нива от 15 dB

Бърз и лесен монтаж с основни инструменти

Средно тегло и компактност с връзка SUNCLIX за стенен монтаж

Връзка и мониторинг чрез удобно за потребителя приложение

Основни характеристики

Обща информация

Нашата лека серия ASW S-S е с компактен дизайн (320 x 264 x 94 mm) е лек 6,5 kg и тих инвертор при < 15 dB(A).

Тя е водоустойчива с IP65 с минимална собствена консумация през нощта под 1 W.

Мощност

Вход (постоянен ток) от мин. 80 V, макс. 580 V и първоначално захранване от 100 V, тази серия идва с входна мощност на фотоволтаичната многоелементна система, варираща от 1500 до 4500 Wp STC.

Тази компактна версия има стринг 1 MPP на вход.
 Изход (променлив ток) Диапазонът на номинална мощност от 1000/1500/2000 или 3000 W и номинално напрежение 220/230/240 позволява тази адаптивна серия инвертори да бъде подходяща за глобални жилищни инсталации, както и за малки търговски операции.

Характеристики

Нашата система за стенен монтаж улеснява монтажа на инвертора със стандартни инструменти, без да се отваря капакът.

Кабелите са свързани с нашите SUNCLIX (Phoenix Contact) постояннотокови конектори и променливотокови щепселни конектори.

Wi-Fi или 4G модулът е plug and play (постави и използвай) или RS485 връзката позволява свързване на инвертора с приложението за лесно наблюдение.

Свързани продукти

Продуктова брошура

Цялата необходима информация за Solplanet и нашите продукти в един документ

Област за инсталиране

Бърз и лесен достъп до цялата необходима информация